Sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ chịu nước, vật liệu ngoài trời